Kurser - 2 månader

Ledarskap och personlig utveckling

Motiverande samtal (MI) / Kommunikation

Våld i nära relation-MI

Kurser - 5 månader

Samtal med barn och ungdomar