Nätmobbning

En kurs för dig som i arbetslivet eller privatlivet vill få insikt i hur du kan hantera det här nya fenomenet om kränkning och mobbning via nätet.

Syftet med kursen är att få kunskap kring att skapa ett schyst nätklimat och motarbeta all form av näthat, nätmobbning.

Kursen ger en fördjupad insikt om vad som definierar nät mobbning. Du kan använda kursen i alla samhällets skikt både yrkesmässigt och som privatperson.

Kursen är allmännyttig och går att använda i alla sammanhang där det kan förekomma nätmobbning. Du får konkreta verktyg och ett användningsbart förhållningssätt.

Fakta om kursen:

Detta är en fördjupningskurs inom nätmobbning som pågår under cirka 5 månader. Dessa 5 månader är en medeltid som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Kursen består av totalt 10 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att utföra olika övningar. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 10 uppgifter för att få sitt kursbevis så tyvärr har vi som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar, kurser och erfarenheter.

Kursens mål:

 • Förstå, möta och förebygga kränkningar och mobbning på nätet
 • Redogöra för relevanta verktyg och modeller
 • Du ska kunna redogöra för och problematisera begreppen mobbning,

Kursens innehåll:

 • Verktyg, metoder och kunnande om nätmobbning
 • Insikt om Spel-Sex-Droger-Nätmobbning online
 • Juridiska aspekter- Lagstiftning och regler
 • Risk och skyddsfaktorer
 • Förebyggande arbete mot nätmobbning
 • Hur man upptäcker nätmobbning
 • Åtgärder vid nätmobbning
 • Ungas vardag på nätet

Allmän information:

 • Kursen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom kursen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i kursen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå kursen
 • Kursen är ej CSN-berättigad
 • Efter avslutad kurs erhåller du ett kursintyg som bevis för avslutad kurs med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 9.900 inklusive moms.

Företag. 9.900 exklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi.

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er.

Nätmobbning

9,900:-
 • Fördjupningskurs
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela kursen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi