Resurspedagog

Vi ser att det behövs ett stort antal resurspedagoger inom skolans/förskolans/fritidshemmets sfär de kommande åren och här kan du fylla ett behov som behövs. Då resurspedagogens roll ofta utgår från den enskilda elevens behov behöver pedagogen hjälpa till att lägga fram ett hållbart arbetssätt.

När man arbetar med elever med behov av särskilt stöd är det mycket viktigt att ha en kommunikation som fungerar med eleven och gruppen.Resurspedagogen tar ett stort ansvar genom att underlätta för eleven att förstå och hantera sin skolgång

En resurspedagog är en tillgång i klassen för att stödja läraren både i planeringen och undervisningens anpassning till den eleven eller gruppen som har behov av särskilt stöd.

Med ett starkt ledarskap av resurspedagogen i skolan skapas möjligheter att tillhandahålla våra barn de redskap livet kräver och hjälpa varje individ. Ett väl fungerande ledarskap i skolan lär barn att även glädjen förstärks om den delas med andra.

Utbildningsbevis efter slutförd utbildning

Distans/inga fysiska träffar​

Egen takt​

Motsvarar 1-2 års studier

Yrkesutbildning​

 • Detta är en 1-årig yrkesutbildning till resurspedagog. Studietiden varierar beroende på hur mycket tid och studievana du som elev har då du läser i egen takt. Oavsett om du tar 8 månader eller 36 månader på dig så är utbildningen 1-årig och detta är på grund av att din studietakt ej påverkar innehållet i utbildningen.
 • Du har även möjlighet att förlänga din 1-åriga utbildning till 2 år.
 • Eftersom en del arbetsgivare kräver 1-åriga studier och andra arbetsgivare kräver en 2-årig utbildning så har vi nu valt att ge er elever möjligheten att välja det som passar er bäst.
 • Alla våra utbildningar är i grunden 1-åriga och år 2 är helt frivilligt och är inte obligatoriskt
 • Du som tidigare gått en utbildning hos oss är välkommen att läsa till år 2, detta behöver alltså inte vara i direkt anslutning till år 1.
 • Kostnaden för år 2 är 4.950kr.
 • År 1 består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier. 
 • År 2 består av 4 block varav ett av blocket innefattar praktik på 160 timmar (detta får valideras med tidigare arbetslivserfarenhet som ej är äldre än fem år). Övriga block är skriftliga inskickade arbeten.
 • För att få sitt utbildningsbevis på 1 år så måste du som elev gå igenom alla 20 uppgifter och få godkänt på dessa.
 • För att få sitt utbildningsbevis på 2 år krävs det även att alla fyra block är godkända.
 • Vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter.
 • Eleven har 36 månader på sig att slutföra sin utbildning om inget annat avtalas.
 • arbeta professionellt med specialpedagogiskt arbete med barn och ungdom
 • på ett professionellt sätt förstå och bemöta barn och ungdomar med en funktionsnedsättnings problematik
 • agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som gäller i specialpedagogiskt arbete
 • att kunna redogöra för relevanta teorier, metoder och processer
 • vara flexibel och ha förmåga att variera och anpassa för att möta elevernas behov att använda positivt ledarskap i skolmiljö
 • Specialpedagogik
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiska förhållningssätt
 • Ledarskap
 • Specialpedagogiska insatser
 • Intellektuella funktionsnedsättningar
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Fysiska funktionsnedsättningar
 • Metod och miljö
 • Lagar och förordningar
 • Värdegrund och etiska riktlinjer
 • Slutarbete
 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare som finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Våra utbildningar är ej jämställda med universitets- och högskoleutbildningar
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
 • Efter avslutat utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat
 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift

Utbildningen till resurspedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom skolans spektrum (förskola-skola-fritids). Här kan du arbeta som allmän resurs till läraren eller till en specifik elev eller grupp.

Betalning

Pris för utbildning 1 år:
Privatperson. 15.900 inklusive moms.
Företag. 15.900 exklusive moms
Pris för utbildning 2 år:
Privatperson. 20.850 inklusive moms.
Företag. 20,850 exklusive moms
Pris för att lägga till år 2 till en redan köpt utbildning:
Privatperson. 4,950 inklusive moms.
Företag. 4,950 exklusive moms

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi. Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er

Kontakta oss om utbildningen