Vi som är anställda på Humanistiskt Lärcentrum

Vi är i dag (2024) sex stycken personer som är fast anställda på Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB. Vi hyr även in behöriga terapeuter och coacher som handledare åt elever på konsultbasis när våra egna handledare inte har tid att ta hand om fler elever4

Emma Massi

VD/Handledare

micka1

Michaela Samuelsson

Verksamhetsansvarig/Handledare

Lena Franzén

Handledare

Thomas Degerfeldt

Verksamhetsledare/Ekonomiansvarig

Toms Vulfs

IT-Ansvarig

Katarina Malmqvist

Kontorsassistent