Våld i nära relation-MI

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter.

Våldet är alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter. Vi behöver utöka våra kunskaper i ämnet för att kunna uppmärksamma och hjälpa de människor som ofta lider i hemmet i tystnad.

Du får lära dig att använda MI kring våld i nära relation

vald i nara relation mi

Fakta om kursen:

Detta är en kurs inom våld i nära relation som pågår under cirka 2 månader. Dessa 2 månader är en medeltid som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Kursen består av totalt 4 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att utföra olika övningar. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 4 uppgifter för att få sitt kursbevis så tyvärr har vi som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar, kurser och erfarenheter. 

Kursens mål:

 • Att få konkreta verktyg och kunskap som kan hjälpa dig i framtiden
 • Redogöra för relevanta funktioner och modeller 

Kursens innehåll:

 • Kvinnor och män – offer och förövare
 • Relationsvåld mot kvinnor – grövre
 • Förklaringar till våld i nära relation
 • MI

Allmän information:

 • Kursen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom kursen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i kursen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå kursen
 • Kursen är ej CSN-berättigad
 • Efter avslutad kurs erhåller du ett kursintyg som bevis för avslutad kurs med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift 

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 6,500 inklusive moms.

Företag. 6,500 exklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via  Svea Ekonomi.

Våld i nära relation

6,500:-
 • Kurs
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela kursen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi