Meny

Beställningsformulär

Allmänna villkor för företag

Våra betalningar sköts av
Intrum Justitia.
www.intrum.com/se

OBS! Vi tar ut en faktura-avgift på 50 kr på alla fakturor.

Litteraturen ingår inte.

Vi godtar inte delbetalning för företag.

 

Betalningsvillkor

Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB (orgnr: 556938-2954) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen.

Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av utbildningsavgiften. Betalning av denna faktura ska ske inom 30 dagar via bankgiro.

Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser.

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

 

Ångerrätt

Vi ger 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta så upphör ångerrätten att gälla.

Ångerrätt går ej att användas av företag.

Avanmälan

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen via mejl till info@humanistcentrum.se . Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan.

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB överlåta platsen till annan person.. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå.

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds, dock ej senare än 2 år efter att uppehållet påbörjats. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat.

Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift.

Övrigt

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB

Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.

Handledarna har 5 arbetsdagar på sig att att återkoppla till eleverna efter inlämnad uppgift.

Ansvarsbegränsning

Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB,s kontroll. Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.