Meny

Socialpedagog

En socialpedagog är en person som vill ha sitt fokus på att arbeta med människor att nå sina personliga mål. Att utbilda sig till socialpedagog hjälper dig att utvecklas som person och som lyssnare men ger dig även verktygen för att kunna framställa handlingsplaner för att kunna hjälpa människor.

Utgångspunkten i vår utbildning är människan och hennes livsvillkor samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer.
I utbildningen behandlas frågor som samhällelig och social förändring.

Du kommer att få de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.​

Fakta om utbildningen:

 Denna utbildning är en diplomerad utbildning till socialpedagog som pågår under cirka 10 månader. Dessa 10 månader är en ungefärlig tidsram som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att ha samtal med familj eller vänner för att öva på din yrkesroll. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 

Kursens mål:

 •  arbeta professionellt med socialpedagogiskt arbete med konkreta verktyg
 •  att på ett kreativt sätt inspirera och hitta motivationsfaktorer till livsstilsförändring
 •  på ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykiatrisk problematik
 •  på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer
 •  agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete
 •  att kunna redogöra för relevanta teorier, metoder och processer

Kursens innehåll:

 • Socialpedagogikens samhällsutveckling
 • Förklaringsmodeller inom det sociala fältet
 • Metoder för socialpedagogiskt arbete
 • Social omsorg och socialpedagogik
 • Lagstiftning
 • Samtalsmetodik

Allmän information:

 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
 • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
 

Efter din utbildning

 

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter. 

Du kan arbeta på behandlingshem eller liknande behandlingsinstitutioner, inom skola, kriminalvård, omsorg för människor med funktionsnedsättning mm. Överallt där människor behöver hjälp i personliga och sociala frågor.

 

Arbetsmoment-översikt:

Kursstart: Vi har löpande intagning så du väljer själv startdatum.

Inlämningen av uppgifterna sker på elevens eget initiativ då utbildningen inte har några specifika inlämningsdatum. Du får efter inlämnad uppgift svar från handledaren inom 5 arbetsdagar.

Uppgift 1-3 är uppgifter som är utformade efter litteraturen där du ska läsa och reflektera kring texterna samt svara på frågeställningarna. I litteraturen finns även övningar som du ska beskriva.

Uppgift 4 är delvis utformad efter litteraturen samt uppsökande arbete gällande lagstiftning utformad för att du ska få en insyn kring en typ av problematik du kan komma att möta.

Uppgift  5-9  är uppgifter som är utformade efter litteraturen där du ska läsa och reflektera kring texterna samt svara på frågeställningarna. I litteraturen finns även övningar som du ska beskriva.

Uppgift 10 är delvis utformad efter litteraturen samt fallbeskrivningar där du svarar på frågeställningarna knutna till fallen.

Uppgift 11-14  är uppgifter som är utformade efter litteraturen där du ska läsa och reflektera kring texterna samt svara på frågeställningarna. I litteraturen finns även övningar som du ska beskriva.

Uppgift 15-16 är fristående case där du svarar på frågeställningarna som anges, du kommer med denna övning öva på din roll som samtalsledare. Uppgifterna är utformade för att du ska få en insyn i en typ av problematik du kan komma att möta.

Uppgift 17 är en sammanfattning av de modeller och teorier som man kan tillämpa på de diverse grupper man kan möta som socialpedagog.

Uppgift 18-20 är en fördjupningsuppgift där du väljer ett ämne som du kan koppla till din utbildning . Arbetet ska innehålla fakta, reflektioner samt källförteckning.

 

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 18.900 inklusive moms.

Företag. 18.900 exklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi.

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er.

 

Socialpedagog

18,900:-
 • Diplomerad utbildning
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela utbildningen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi