MYH ansvarar för att godkänna och granska ansökningar från utbildningsanordnare som vill erbjuda yrkeshögskoleutbildningar. De fastställer även riktlinjer och krav för utbildningarnas innehåll, upplägg och examenskrav. Myndigheten genomför regelbundna utvärderingar och kvalitetskontroller för att säkerställa att utbildningarna håller hög standard och möter arbetslivets behov.
 
SeQF (Swedish Qualifications Framework) är en viktig standard för att bedöma och kategorisera olika utbildningsnivåer i Sverige. Det är en nationell referensram som hjälper till att tydliggöra och jämföra olika kvalifikationer och kunskaper. Denna kvalifikation bedöms av Myndigheten för yrkeshögskolan.
 
Det är en fantastisk nyhet att en del av våra 2-åriga utbildningar har blivit klassificerad som SeQF nivå 5! Det är en nivå som indikerar att våra utbildningar är erkända och uppfyller höga standarder. Här är några skäl till varför det är bra att våra utbildningar är graderade som SeQF nivå 5:

 

  1. Kvalitet och trovärdighet: SeQF nivå 5 är en indikator på att våra utbildningar håller hög kvalitet och lever upp till etablerade standarder. Det ger en tydlig signal till studenter, arbetsgivare och andra intressenter om att vi erbjuder en pålitlig och relevant utbildning.
  2. Nationell och internationell erkännande: SeQF är en nationell referensram, vilket innebär att våra utbildningar blir jämförbar med andra utbildningar inom Sverige. Dessutom kan SeQF-nivåerna kopplas till internationella standarder, vilket kan underlätta erkännande av våra utbildningar internationellt.
  3.  Möjligheter för studenter: Genom att vara klassificerad som SeQF nivå 5 ger vi våra studenter en konkurrensfördel när man söker arbete.
  4. Karriärmöjligheter: För de studenter som söker anställning kan en utbildning klassad som SeQF nivå 5 ge dem ökad trovärdighet och stärka deras CV. Arbetsgivare kan se det som en försäkran om att de har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att utföra sitt arbete.
 
Att våra 2-åriga utbildningar är klassade som SeQF nivå 5 är en bekräftelse på vårt engagemang för kvalitet och utbildningsexcellens. Det ger oss en grund att bygga vidare på och sträva efter en ännu högre standard. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda en utmärkt utbildning som förbereder våra studenter för framgångsrika framtida karriärer.
 
De 2-åriga utbildningar som idag är godkända enligt SeQF nivå 5 är socialpedagog och behandlingsassistent. Vi har även följande 2-åriga utbildningar i handläggning som inom kort kommer att nivåplaceras: samtalsterapeut, KBT-terapeut, alkohol och drogterapeut, relationsterapeut, beteendepedagog, barn och ungdomspedagog, fritidsledare, barnskötare, miljö och hållbarhetsstrateg.