KBT terapeut

Inom KBT antas det att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.
KBT, kognitiv beteendeterapi, är en metod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

KBT används framgångsrikt vid samtal med människor som lider av te.x fobier, tvångstankar och ångest. Utmärkande för dessa tillstånd är att det uppstår en ond cirkel hos människor i de tanke- och beteendemönster som blir rådande. Genom att få förståelse för vilka processer som skapar depressionen/ångesten, blir det möjligt att bryta de negativa mönstren med konkreta verktyg.

Efter vår KBT-terapeututbildning får du användbara verktyg för att kunna arbeta med människor socialt, motiverande och stödjande som anställd eller egen företagare.

Fakta om utbildningen:

 Denna utbildning är en diplomerad utbildning till KBT terapeut som pågår under 1 år . Detta år är en ungefärlig tidsram som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att ha samtal med familj eller vänner för att öva på din yrkesroll. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 
 
 

Kursens mål:

  • Att få konkreta verktyg och kunskap för att möta klienter i olika samtalssituationer.
  • Att kunna beskriva, reflektera över sin egen roll som samtalsledare
  • Redogöra för relevanta samtals-grunder, funktioner och modeller
  • Synliggöra och reflektera över det professionella samtalets innehåll

Kursens innehåll:

  • KBT – historiskt och utveckling
  • Inlärning och beteende
  • Kognitiv teori
  • Medveten närvaro och acceptans
  • Struktur i terapi
  • Struktur i den enskilda sessionen
  • Tekniker i KBT
  • Praktisk KBT
  • Kommunikation
  • Ångestsjukdomar och depression

 

Allmän information:

  • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
  • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
  • Du väljer startdatum
  • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
  • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
  • Våra utbildningar är ej jämställda med universitets- och högskoleutbildningar
  • Utbildningen är ej CSN-berättigad
  • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
  • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat

Antagningskrav:

  • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
  • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
  • God självkännedom
  • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
 

Efter din utbildning

 

Det finns en rad yrken/arbetsplatser där en terapeut kan erbjuda viktig och relevant kompetens, bland annat olika behandlingshem, andra vård- och behandlingsinstitutioner, frivilligorganisationer och skolor. Du kan även starta egen mottagning och ta emot klienter

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 19.900 inklusive moms.

Företag, föreningar, stiftelser, organisationer . 24.875 inklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Klarna.

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er.

KBT terapeut

19,900:-
  • Diplomerad utbildning
  • Helt på distans
  • En och samma handledare genom hela utbildningen
  • Möjlighet att delbetala via Klarna