Motiverande samtal (MI) Kommunikation

Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring.

Utgångspunkten är att behandlaren genom motivation ska kunna påverka till en beteendeförändring.

Metoden bygger på ett aktivt och empatiskt lyssnande inriktat på klientens förändringsberedskap.

Fakta om kursen:

Detta är en kurs inom MI/kommunikation som pågår under cirka 2 månader. Dessa 2 månader är en medeltid som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Kursen består av totalt 4 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att utföra olika övningar. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 4 uppgifter för att få sitt kursbevis så tyvärr har vi som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar, kurser och erfarenheter. 

Kursens mål:

 • Att få konkreta verktyg och kunskap som kan hjälpa dig i framtiden
 • Redogöra för relevanta funktioner och modeller 

Kursens innehåll:

 • Vad är MI ”motiverande samtal”?
 • Hur går samtalet till?
 • Samtal för förändring
 • Att praktiskt tillämpa MI

Allmän information:

 • Kursen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom kursen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i kursen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå kursen
 • Kursen är ej CSN-berättigad
 • Efter avslutad kurs erhåller du ett kursintyg som bevis för avslutad kurs med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift 

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 6,500 inklusive moms.

Företag. 6,500 exklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi.

MI/Kommunikation

6,500:-
 • Kurs
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela kursen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi