Socialadministratör

Om du är en person som uppskattar att arbeta med administration och med människor kan vår utbildning till socialadministratör passa dig. Du kommer få kunskap kring hur socialt arbete fungerar, vilken dokumentation som används och hur de byggs upp samt en grundkunskap kring socialrätt. Du som socialadministratör kommer ha möjlighet att arbeta som stöd till personalen samt som en spindel i nätet där du hanterar all dokumentation som krävs för att kontoret ska fungera korrekt. Dina arbetsuppgifter kan bland annat skifta mellan administrativa uppgifter, dokumentation av utredningar och möten samt att kunna möta dina medarbetare och vara behjälplig i deras behov av dokumentation.

Denna utbildning är till en relativt ny yrkesroll på arbetsmarknaden men det finns redan stora möjligheter för anställning. Du kommer att kunna arbeta både inom den privata sektorn samt den offentliga sektorn.

Fakta om utbildningen:

Denna utbildning är en diplomerad utbildning till socialadministratör som pågår 1 år . Detta år är en ungefärlig tidsram som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att ha samtal med familj eller vänner för att öva på din yrkesroll. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 

Kursens mål:

 • Efter avslutad utbildning till socialadministratör kommer du att ha erhållit den kompetens som krävs för att du på ett tryggt vis ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter
 • Du kommer att ha förståelse för hur dokumentation kan skapas och hur du som socialadministratör har en bred kunskapsbas kring hur socialt arbete är uppbyggt och har för behov

Kursens innehåll:

 • Administration
 • Social dokumentation
 • Socialt arbete
 • Etik
 • Juridik för socialt arbete
 • Värdegrund, kommunikation och människosyn
 • Terminologi inom socialt arbete
 • Psykologi
 • Slutarbete

Certifiering

 • Vi på Humanistiskt Lärcentrum vill att du som elev ska ha förmånen att själv välja om du vill genomföra en certifiering av din diplomerade utbildning.
 • Detta innebär en verksamhetsförlagd praktik samt examinationsuppgift.
 • Vi har utformat utbildningen på det vis att om du inte har möjlighet att genomföra en certifiering kan du läsa utbildningen helt teoretiskt.
 • Om du väljer att genomföra certifiering behöver du på eget bevåg ordna med din praktikplats som ska vara på 80 timmar.
 • Om eleven väljer att genomgå certifiering behöver det genomföras under pågående utbildning eller senast två år efter avslutad diplomerad utbildning.
 • Om du som elev vill validera föregående empirisk erfarenhet på tidigare eller nuvarande arbetsplats, behöver vi att detta intygas av arbetsplatsen att det genomförts under minst 80 timmar. Denna validering kan endast godkänna om det genomförts under de senaste tre åren.
 • Pris för certifiering är 2000 kr.
 • För mer information om vår certifiering vänligen mejla praktik@humanistcentrum.se så hjälper vi dig vidare.

Allmän information:

 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Våra utbildningar är ej jämställda med universitets- och högskoleutbildningar
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
 • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
 

Efter din utbildning

Efter din utbildning kommer du kunna arbeta både inom den privata samt den offentliga sektorn inom socialt arbete som socialadministratör.

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 18.900 inklusive moms.

Företag, föreningar, stiftelser, organisationer . 23.625 inklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi.

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er

Socialadministratör

18,900:-
 • Diplomerad utbildning
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela utbildningen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi