Meny

Integrationspedagog

Integrationsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom social omsorg med flyktingar och invandrare. 

Syftet med denna utbildning är att öka förståelsen och kännedomen kring flyktingars ursprung och bakgrund men även den nya situationen de upplever i det nya hemlandet. 

Vår utbildning ger dig kunskap att på ett professionellt sätt bemöta och hantera svåra samtal. 

Du kommer med denna utbildning att få de verktyg du behöver för att lära dig kommunicera med människor i svåra kriser.

 

Fakta om utbildningen:

 Denna utbildning är en diplomerad utbildning till integrationspedagog som pågår under cirka 10 månader. Dessa 10 månader är en ungefärlig tidsram som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att ha samtal med familj eller vänner för att öva på din yrkesroll. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 
 
 

Kursens mål:

 • Efter avslutad kurs ska deltagarna ha grundläggande kännedom om flyktingars situation
 • Färdigheter och kompetens för att professionellt möta utsatta människor
 • Kunskap om ett mångkulturellt samhälle
 • Ha en bred förståelse och verktyg för att lära deltagaren att kommunicera med människor i svåra kriser.

Kursens innehåll:

 • Kunskap om kulturmöten
 • Kunskap om det mångkulturella Sverige
 • Förmåga att hantera kris och traumasamtal
 • Kulturella skillnader
 • Kulturens evolution
 • En förändrad värld
 • Kulturbegreppet
 • Främlingskap, förståelse och kommunikation

 

Allmän information:

 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
 • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat

Antagningskrav:

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
 

Efter din utbildning

Utbildningen är skräddarsydd efter branschens behov, för arbete inom integrationsområdet. Stora möjligheter finns att exempelvis jobba med flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedling, migrationsverk eller hos andra som arbetar med integration.

 

Arbetsmoment-översikt:

Kursstart: Vi har löpande intagning så du väljer själv startdatum.

Inlämningen av uppgifterna sker på elevens eget initiativ då utbildningen inte har några specifika inlämningsdatum. Du får efter inlämnad uppgift svar från handledaren inom 5 arbetsdagar.

Uppgift 1-11 + 13-14 + 16-17 är uppgifter som är utformade efter litteraturen där du ska läsa och reflektera kring texterna samt svara på frågeställningarna som ställs. I litteraturen finns även övningar som du ska beskriva.

Uppgift 12 är fristående case där du svarar på frågeställningarna som anges. Du kommer med dessa övningar öva på din roll som samtalsledare. Uppgifterna är utformade för att du ska få en insyn kring en typ av problematik du kan komma att möta.

Uppgift 15 har sin utgångspunkt i en video där integrationsfrågan är i fokus i samtalet, du ska efter det reflektera kring videon du sett.

Uppgift 18-20 är en fördjupningsuppgift där du väljer ett ämne som du kan koppla till din utbildning. Arbetet ska innehålla fakta, reflektioner samt källförteckning. 

 

Betalning

Pris för utbildningar:

Privatperson. 18.900 inklusive moms.

Företag. 18.900 exklusive moms.

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi att delbetala via Svea Ekonomi.

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via dem så kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er.

 

Integrationspedagog

18,900:-
 • Diplomerad utbildning
 • Helt på distans
 • En och samma handledare genom hela utbildningen
 • Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi