Allmän information

 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Upptäcks det att eleverna fuskar på något sätt oavsett om det är plagiat eller någon annan som har skrivit uppgiften åt eleven så får eleven antingen göra om de uppgifter som det har fuskats på eller så kommer eleven bli avskriven från sin utbildning utan återbetalning. Vi förbehåller oss även rätten att låta elever göra om tidigare godkända uppgifter i efterhand om plagiat upptäckts även där.
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter följer litteraturen jämsides.
 • Vi skriver intyg under den beräknade studietiden som för utbildningar är 12 månader, för fördjupningskurser är det fem månader samt för kurser två månader. Studietiden räknas från den dag ni köpt eller ansökt till er utbildning. Vi skriver endast ett 12 månadersintyg under studieperioden.
 • Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat. Ett ytterligare krav är att hela utbildningen måste vara betald innan diplom skickas.
 • Våra utbildningar ger inga högskolepoäng.
 • Våra studier läsas på maximalt 50 procent och inte på heltid oavsett hur många timmar eleven lägger ner per dag.

Frågor och svar

De vanligaste frågorna vi får

Ja det gör vi. Men vi skriver endast intyg under den beräknade studietiden som för utbildningar är tio månader, för fördjupningskurser är det fem månader samt för kurser två månader.

Studietiden räknas från den dag ni köpt eller ansökt till er utbildning.

Våra utbildningar kan inte förväxlas eller jämföras med en kvalificerad universitetsutbildning med högskolepoäng.

Ja, de flesta som läser hos oss har ett arbete och studerar vid sidan av, eftersom vi inte har någon tidsgräns så går det utmärkt att kombinera arbete och studier.

Vårt företag anser att livserfarenhet i vår bransch kan vara lika värdefullt som utbildning och har därför valt att inte använda oss av intagningskrav.

Det är en del andra utbildare som använder sig av ”certifierade” utbildningar eller steg 1-utbildningar, vi erbjuder diplomerade. Vi kan inte svara på skillnader mellan våra utbildningar och andras eftersom vi inte är insatta i deras upplägg/utformning av utbildningen.

Vi kan inte garantera eller lova att du får jobb efter vår utbildning. Det höjer din kompetens och dina möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och ger dig möjlighet att starta eget.

Nivån på våra utbildningar är liknande på yrkeshögskola (litteraturen är mestadels på universitetsnivå), dock är det i tillsättning av tjänster upp till den enskilde arbetsgivaren att bedöma de olika privata utbildningarna.

Vårt upplägg med två veckorsperioder är baserat på att om man läser i en ”medel-takt” och gör en uppgift på två veckor så blir man färdig på tio månader. Om du tar te x en månad på dig att göra en uppgift innebär det bara att det kommer att ta lite längre tid att få ditt diplom. Likaså om du skickar in uppgifter efter en vecka, så skulle det innebära att du blir klar med din utbildning tidigare än tio månader. Du ska göra totalt 20 uppgifter, varav en fördjupningsuppgift samt en inspelad session. Du väljer själv när du skickar in uppgifterna, det kan växla. Varje gång du gjort en uppgift så får du tillbaka den med feedback och en ny uppgift. ( om du skulle skicka in en uppgift per månad så skulle utbildningen ta 20 månader och om du skickar in en uppgift i veckan så skulle din utbildning vara klar efter 5 månader).

Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis så vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter.

Vi kan inte svara på varför andra utbildare tar så mycket mer i avgift/och tar längre tid eftersom vi inte är insatt i deras upplägg/utformning av utbildningen. Det kan bero på att vi inte har några fysiska träffar och vi tar betalt det vi anser vara rimligt för distansutbildning. Du får efter slutförd utbildning ett utbildningsbevis som påvisar att du har en godkänd diplomerad utbildning oavsett vilken privat utbildare du väljer.