Så här går det till att studera hos oss.

För att påbörja dina studier behöver du först bestämma dig för vilken utbildning eller kurs som du vill gå. Du behöver sedan lägga den utbildningen eller kursen i vår kassa där du därefter går vidare till att fylla i ansökan med dina personuppgifter. Efter du genomfört anmälan kommer du få hem en faktura via post som du behöver betala innan du får tillgång till din handledare och din första uppgift. När din betalning är oss tillhanda får du via mejl all övrig information för att kunna påbörja din utbildning eller kurs hos oss. 

När du får dina uppgifter finns det anvisningar gällande vad du ska skriva om och vad som krävs för att du ska kunna bli godkänd av din tilldelade handledare. När du skriver ditt arbete ska det sparas ner i ett dokument, alltså ska alla delmoment vara samlat i ett dokument (word eller liknande). Du ska därefter bifoga dokumentet i ett mejl till din handledare. Under arbetets gång kan du kontakta din handledare via telefon eller mejl om du har frågor eller behöver hjälp. När du sedan skickat in ditt arbete till din handledare har han eller hon fem arbetsdagar på sig att svara och ge dig återkoppling. Om du blir godkänd på ditt arbete kommer du få nästa uppgift av din handledare och är du däremot inte godkänd kommer du att få information gällande vilken eller vilka delar som behöver kompletteras för att erhålla godkänt på uppgiften.

Våra utbildningar består av 20 uppgifter och du skickar in dina uppgifter i den takt du själv väljer men du måste ta i beaktning de fem arbetsdagar din handledare har på sig att ge dig återkoppling. Du kommer inte kunna få din nästa uppgift innan du är godkänd på ditt arbete som du har påbörjat. Det är även samma princip gällande våra fördjupningskurser med 10 uppgifter samt våra mindre kurser med 4 uppgifter. Om du skickar in ett arbete (samt får arbetet rättat) varannan vecka kommer en utbildning hos oss ta omkring 10 månader. Du kan därför själv påverka den takt som du skickar in dina arbeten. 

Vi bedriver yrkesutbildningar och när alla 20 arbeten är godkända kommer du att få ett diplom/utbildningsbevis skickat till dig via post. När du genomfört en fördjupningskurs eller en mindre kurs kommer du att erhålla ett kursintyg. Detta diplom eller kursintyg kan du sedan använda för att söka arbete eller öppna egen praktik.