Allmän information

  • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
  • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
  • Du väljer startdatum
  • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
  • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
  • Utbildningen är ej CSN-berättigad
  • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter följer litteraturen jämsides.
  • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat