Certifiering

  • Vi på Humanistiskt Lärcentrum vill att du som elev ska ha förmånen att själv välja om du vill genomföra en certifiering av din diplomerade utbildning.
  • Detta innebär en verksamhetsförlagd praktik samt examinationsuppgift.
  • Vi har utformat utbildningen på det vis att om du inte har möjlighet att genomföra en certifiering kan du läsa utbildningen helt teoretiskt.
  • Praktikplatsen måste vara relevant för den utbildningen du går/gått, vi förbehåller oss rätten att neka certifiering om detta kriteriet ej uppfylls.
  • Om du väljer att genomföra certifiering behöver du på eget bevåg ordna med din praktikplats som ska vara på 80 timmar.
  • Om eleven väljer att genomgå certifiering behöver det genomföras under pågående utbildning eller senast två år efter avslutad diplomerad utbildning.
  • Om du som elev vill validera föregående empirisk erfarenhet på tidigare eller nuvarande arbetsplats, behöver vi att detta intygas av arbetsplatsen att det genomförts under minst 80 timmar. Denna validering kan endast godkänna om det genomförts under de senaste tre åren.
  • Pris för certifiering är 2000 kr.
  • För mer information om vår certifiering vänligen mejla praktik@humanistcentrum.se så hjälper vi dig vidare.